Peter Melin

Vår körledare, Peter Melin, är utbildad sångpedagog med examen från SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut). Peter leder även två andra körer: Enköpings Kammarkör och Vindhemskören som är en av körerna i Domkyrkoförsamlingen i Uppsala.

Peter arbetar också i Gottsunda församling som musikpedagog samt som sångpedagog i Enköping på den musikestetiska grenen i Gymnasieskolan.